TOR dumperhengere fra 12 til 20 tonn nyttelast og hastigheter fra 40 til 60km/t. 

Modeller